zachmurzenie duże 12.03 °C, zachmurzenie duże

Youtube

Menu

Informacje na temat konsultacji CPK

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Do końca grudnia trwają konsultacje społeczne związane z przebiegiem granicy korytarzy kolejowych do planowanej przez rząd inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości. W aktualnie poddawanej konsultacjom dokumentacji (inaczej niż w tej z początku roku) w ogóle nie zaznaczono przewidywanego, konkretnego przebiegu linii kolejowych przez teren poszczególnych gmin.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Konsultacje tym razem dotyczą więc tylko i wyłącznie zmiany granicy całego obszaru korytarzy kolejowych, a nie przebiegu poszczególnych linii dużych prędkości przez obszar danej gminy.

Tym samym nie ma możliwości odniesienia się do kwestii związanych z lokalizacją na terenie poszczególnych gmin odcinków przyszłych tras kolejowych. Jak informują przedstawiciele CPK, uwagi zgłoszone w trakcie pierwszych konsultacji odnośnie przebiegu tras kolejowych przez poszczególne gminy są aktualnie przedmiotem równolegle trwających analiz i mają być poddawane w przyszłości uzgadnianiu z poszczególnymi samorządami i ich mieszkańcami.

Celem konsultacji SSL z lutego i marca było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1,8 tys. km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km. Warianty przebiegów linii kolejowych są od lipca przedmiotem rozmów w ramach spotkań ekspertów CPK z przedstawicielami gmin, przez teren których przechodzić mają inwestycje wytypowane do realizacji w pierwszej kolejności. Łącznie to 560 km z 1800 km planowanych nowych linii, w tym relacje Warszawa – Łódź – Sieradz – Kępno – Wrocław oraz projekt Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica RP – Ostrawa).

Prace przygotowawcze dotyczące linii kolejowych 111 i 113 ciągu nr 7, obejmujące również konsultacje ich przebiegu, przewidziane są na lata 2021 - 2028.

- Z analizy dokumentów i przyjętych uwag wynika, iż możliwa jest zmiana pierwotnej koncepcji i lokalizacja przebiegu kolei dużej prędkości z ominięciem Sławkowa. Na to mogłaby wskazywać konsultowana aktualnie zmiana granic korytarza dla linii 111 oraz 113 oraz sugestia, że jednym z wariantów do przyszłej analizy jest przebieg linii kolejowej wzdłuż trasy autostrady A4 a nie DK 94 w relacji Kraków - Katowice wraz z nowym odcinkiem kolei od tej trasy na północ od Trzebini, na Olkusz, Wolbrom i dalej na północ, w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Na tym etapie żadnej gwarancji jednak nie ma, biorąc pod uwagę zaplanowany w dokumencie węzeł małopolsko-śląski. W tej sytuacji w pełni podtrzymujemy nasze jednoznaczne stanowisko, wyrażone w na początku roku i zachęcamy mieszkańców do udziału w procesie konsultacji. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy monitorować przebieg prac nad projektem CPK oraz informować mieszkańców o dalszych etapach.

Z konsultowanym dokumentem zapoznać można się TUTAJ (KLIKNIJ). [W szczególności strony 57-65].

Wprowadzone zmiany w korytarzach kolejowych dla linii 111 i 113 w stosunku do wersji z początku 2020 roku wraz z uzasadnieniem:

mapa 1; mapa 2; mapa 3; mapa 4; mapa 5; mapa 6; mapa 7

Formularz konsultacji dostępny jest TUTAJ (KLIKNIJ)


Przypominamy stanowisko burmistrza Sławkowa, wyrażone w piśmie do prezesa CPK w związku z prowadzonymi w lutym i marciu 2020 roku konsultacjami:

W związku z toczącą się procedurą konsultacji społecznych propozycji „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego” w imieniu władz samorządowych miasta Sławkowa (województwo śląskie, powiat będziński) pragnę wyrazić stanowczy sprzeciw wobec proponowanego w dokumencie przebiegu linii kolejowych nr 111 i 113 ciągu nr 7, określonego w arkuszu nr 2 studium.

Specyficzne położenie Sławkowa na transportowej mapie aglomeracji powoduje, że już dziś przez teren miasta przebiega najbardziej gęsta sieć połączeń kolejowych spośród wszystkich gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przebiega tędy linia Katowice – Kielce i mocno eksploatowany szeroki tor, prowadzący do znajdującego się na terenie miasta zespołu terminali przeładunkowych. Dodatkowo zlokalizowane są tu bocznice kolejowe użytkowane przez Koksownię „Przyjaźń”, ArcelorMittal Poland, a także spółkę Polski Gaz. Nie sposób więc wyobrazić sobie, że miasto miałoby zostać przecięte kolejnymi, kolejowymi szlakami komunikacyjnymi, a tym bardziej projektowaną tzw. koleją dużych prędkości. Co więcej – na terenie miasta realizowane są już dwie inne, strategiczne inwestycje. Przedsiębiorstwo PERN SA prowadzi prace związane z projektem pod nazwą „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia”, a Gaz System SA realizuje inwestycję związaną z budową strategicznego gazociągu przesyłowego relacji Pogórska Wola – Tworzeń (odcinek III Braciejówka – Tworzeń).

Proponowany w studium przebieg linii w znaczący i niedopuszczalny sposób ingerować będzie w infrastrukturę gospodarczą, co w zdecydowany sposób zwiększy koszty budowy projektowanych szlaków. W wariantach przebiegu przez Sławków linie kolejowe przetną tereny przemysłowe przy ulicy Fabrycznej, strefę bezpośredniej ochrony ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Sławkowa i teren Euroterminala Sławków. Bez wątpienia najpoważniejszą i absolutnie nie do przyjęcia konsekwencją lokalizacji przebiegu linii według proponowanego wariantu stałaby się również konieczność wyburzeń domów, zlokalizowanych wzdłuż Drogi Krajowej 94, centrum miasta a także w obszarach położonych na Niwie i Grońcu. W sposób wydatny zwiększy się również obciążenie hałasem w sąsiedztwie DK 94, które już dziś znacząco przekracza dopuszczalne normy.

Realizacja inwestycji nieść będzie ze sobą także zniszczenie bezcennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów Doliny Białej Przemszy. Z kolei odcinek projektowanej trasy kolejowej przebiegający przez centrum miasta będzie oddziaływać na strefę leżącą w granicach chronionych konserwatorsko.

Pragnę podkreślić, że przedstawiony projekt nie został na etapie jego opracowania w żaden sposób skonsultowany z samorządem, a koncepcja przebiegu projektowanych w nim tras jest pomysłem całkowicie oderwanym od lokalnych uwarunkowań. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskuję, by w następnej koncepcji, proponowanej przez CPK sp. z o.o. przebieg tras linii 111 i 113 przebiegał poza granicami administracyjnymi miasta.


 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.